دسته بندی:

نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات

پایگاه خبری دنیای اسرار   تجهیزات سازنیاز مان آتش نشانی بسیار ضعیف است نیاز سازمان آتش نشانی به ۹۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تجهیزات معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در