دسته بندی:

افزیش قیمت نان، سیاست دولت نیست

واکنش سخنگوی تعزیرات به گران‌فروشی نان افزیش قیمت نان، سیاست دولت نیست   سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دولت به افزایش تحمیلی قیمت نان حساس است؛ افزایش قیمت نان، سیاست ادامه خبر

منتشر شده در