دسته بندی:

ابلاغ دستورالعمل ورود موقت کالا با محوریت رفع تعهدات ارزی طی هفته آینده.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: ابلاغ دستورالعمل ورود موقت کالا با محوریت رفع تعهدات ارزی طی هفته آینده. به گزارش دنیای اسرار: حمید زادبوم در نشست بررسی ادامه خبر

منتشر شده در