دسته بندی:

ماشین آلات راهداری اصفهان در حال تخلیه آب زیرگذر زواره هستند

معاون راهداری استان اصفهان: ماشین آلات راهداری اصفهان در حال تخلیه آب زیرگذر زواره هستند معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اصفهان گفت: هم اکنون ماشین آلات ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها

عضو هیأت عامل سازمان راهداری‌ خبر داد ‌موافقت ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه با نصب‌ ۲۰۰۰ دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها ‌عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل ادامه خبر

منتشر شده در