دولت در سال ۱۴۰۰ تسهیلگر خواهد بود

دولت در سال ۱۴۰۰ تسهیلگر خواهد بود

به گزارش دنیای اسرار:رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان: پروژه‌های کلیدی و زیربنایی تا خرداد ماه به بهره برداری می‌رسد که می‌توانند نقش موثری را در سطح استان داشته باشند. نعمت الله اکبری با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ شروع برنامه پنج ساله جدید کشور گفت: تمام اسناد توسعه استان آماده و به تصویب رسیده