دسته بندی:

دولت در سال ۱۴۰۰ تسهیلگر خواهد بود

به گزارش دنیای اسرار:رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان: پروژه‌های کلیدی و زیربنایی تا خرداد ماه به بهره برداری می‌رسد که می‌توانند نقش موثری را در سطح استان داشته ادامه خبر

منتشر شده در