توافقات جدید شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

توافقات جدید شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

مسئولان شرکت گازاستان اصفهان و سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت ارائه خدمات بهتر به توافقات جدیدی دست یافتند. به گزارش دنیای اسرار، در نشست هماندیشی مسوولان شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان که در شرکت گاز برگزار شد درخصوص مسائل فی مابین، توسعه تعاملات و همکاری های دو مجموعه بحث و تبادل نظر شد.

هم اکنون، برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان اصفهان

هم اکنون، برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار هم اکنون، برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان اصفهان نتایج هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان تا فردا اعلام خواهد شد. به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، انتخابات سازمانهای نظام مهندسی هر سه سال یکبار در کشور برگزار