انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پسماند و دانشگاه علوم پزشکی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پسماند و دانشگاه علوم پزشکی

برای همکاری در سه حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره انجام شد؛ انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پسماند و دانشگاه علوم پزشکی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: تفاهم‌نامه همکاری با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سه حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره امضاء شد. به گزارش دنیای اسرار به نقل ازایمنا، رحیم محمدی