دسته بندی:

امنیت مراسم سال نو میلادی را مدیون تلاش ناجا هستیم/رضایت ارامنه از پلیس، روزانه در حال افزایش است

امنیت مراسم سال نو میلادی را مدیون تلاشناجا هستیم/رضایت ارامنه از پلیس، روزانه در حال افزایش است  پیشوای ارامنه اصفهان و جنوب ایران از تلاش های نیروی انتظامی برای برپایی ادامه خبر

منتشر شده در