گزارش تصویری نشست خبری رئیس ستاد مردمی ثمر(سمر) آیت الله رئیسی دراستان اصفهان

گزارش تصویری نشست خبری رئیس ستاد مردمی ثمر(سمر) آیت الله رئیسی دراستان اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:نشست خبری مهندس حسین بیات رئیس ستاد مردمی ثمر(سمر)  آیت الله رئیسی ، با اصحاب رسانه ظهر امروز ۲۰ خرداد درخصوص نحوه فعالیت ستاد وبرنامه ها،اهداف وسیاست های ستاد برگزارگردید. عکاس:احسان حسین آبادی