باران طلا و اورانیوم در منظومه شمسی بارید

باران طلا و اورانیوم در منظومه شمسی بارید

با برخورد دو ستاره؛ باران طلا و اورانیوم در منظومه شمسی بارید برخورد جدی میان باقی مانده‌های دو ستاره نوترونی موجب بارش انبوهی از ذرات فلزات سنگین و از جمله طلا و اورانیوم در منظومه شمسی شده است. به گزارش دنیای اسرار نیواطلس، البته این برخورد در گذشته‌های بسیار دور رخ داده و اگر امروزه