جرم کهکشان راه‌شیری اندازه‌گیری شد

جرم کهکشان راه‌شیری اندازه‌گیری شد

جرم کهکشان راه‌شیری اندازه‌گیری شد ستاره‌شناسان به تازگی موفق به اندازه‌گیری جرم کهکشان راه شیری شدند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل از فارس، «وزن کهکشان راه شیری چقدر است؟» این سوالی است که پاسخ آن به نظر غیرممکن می‌رسد اما اکنون ستاره‌شناسان توانستند به این سوال پاسخ دهند. براساس گزارش «نیواطلس»، ستاره‌شناسان با استفاده از