برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد اجرای سیرک بزرگ امپراطور با هنرنمایی هنرمندان سیرک بین المللی ستارگان با برنامه های جدید فوق العاده شاد و مهیج به گزارش دنیای اسرار:بهداد حمزه سلطانیان مدیریت سیرک امپراطور و بنیانگذار سیرک بدون حیوان کشور گفت که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و قدرت

دو سیرک بزرگ امپراطور و ستارگان تابستان امسال به اصفهان میایند

دو سیرک بزرگ امپراطور و ستارگان تابستان امسال به اصفهان میایند

دو سیرک بزرگ امپراطور و ستارگان تابستان امسال به اصفهان میایند به گزار ش دنیای اسرار:چهارمین همکاری دو سیرک رقیب در منطقه آزاد ارس شهرستان جلفا سالن تختی در نوروز ۹۸ بهداد حمزه سلطانیان مدیر سیرک امپراطور گفت با توجه به حساسیت رقبا در سیرکها امسال تصمیم گرفتم با آقای فرزاد نظام الدینی برترین آرتیست