دسته بندی:

زائران زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند

مفتح: زائران زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از معافیت زائران زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور خبر ادامه خبر

منتشر شده در