نحوه توزیع کارت شرکت درآزمون‌های عملی آزمون سراسری

نحوه توزیع کارت شرکت درآزمون‌های عملی آزمون سراسری

نحوه توزیع کارت شرکت درآزمون‌های عملی آزمون سراسری کارت شرکت درآزمون‌های عملی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازفارس، نتایج اولیه آزمون سراسری برای داوطلبان هر ۵ گروه آزمایشی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. داوطلبان گروه هنر که باید در