حضور شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری فلاورجان در اجرای تئاتر” سربازان فراری”

حضور شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری فلاورجان در اجرای تئاتر” سربازان فراری”

حضور شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری فلاورجان در اجرای تئاتر” سربازان فراری” به گزارش دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان :شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری فلاورجان در اجرای کمدی ترین نمایش سال با عنوان ” سربازان فراری ” که