دسته بندی:

یادواره لاله های فاطمی، بزرگداشت ۵٠٠ شهید منطقه رهنان برگزار شد

یادواره لاله هایفاطمی، بزرگداشت ۵٠٠ شهید منطقه رهنان برگزار شد سردار رحیم صفوی: شهدای رهنان ایجاد کننده مکتب مقاومت هستند/ برای حل مشکل آب و قطار سریع السیر اصفهان کمک ادامه خبر

منتشر شده در