دسته بندی:

دولت کارآمد وقت مردم را تلف نمی کند/دولت‌ها انتظار فرش قرمز نداشته باشند

سردار دهقان در گفت وگو با ایسنا: دولت کارآمد وقت مردم را تلف نمی کند/دولت‌ها انتظار فرش قرمز نداشته باشند به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایسنا:مشاور مقام معظم رهبری در ادامه خبر

منتشر شده در