سرما ۷۳۷۰ میلیارد ریال به باغ های اصفهان خسارت زد

سرما ۷۳۷۰ میلیارد ریال به باغ های اصفهان خسارت زد

سرما ۷۳۷۰ میلیارد ریال به باغ های اصفهان خسارت زد   قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: سرمازدگی محصولات کشاورزی این استان هفت هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:مهرداد مرادمند روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود : بیش از ۲۹ هزار هکتار از

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان