دسته بندی:

فعالیت صدرفردا، اولین شتاب‌دهنده معدن تیرماه آغاز می‌شود

سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین: فعالیت صدرفردا، اولین شتاب‌دهنده معدن تیرماه آغاز می‌شود به گزارش دنیای اسرار:دیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت: نخستین شتاب‌دهنده حوزه معدن و ادامه خبر

منتشر شده در