دسته بندی:

توصیه پلیس در خصوص پرهیز از سفر های غیر ضروری به فریدونشهر

توصیه پلیسدر خصوص پرهیز از سفر های غیر ضروری به فریدونشهر  فرمانده انتظامی شهرستان فریدونشهر با اشاره به بارش برف پائیزی گفت: با توجه به کوهستانی بودن منطقه رانندگان از ادامه خبر

منتشر شده در