اینترنت رایگان شبانه شگرد کلاهبرداری اینترنتی از نوجوان اصفهانی

اینترنت رایگان شبانه شگرد کلاهبرداری اینترنتی از نوجوان اصفهانی

اینترنترایگان شبانه شگرد کلاهبرداری اینترنتی از نوجوان اصفهانی رئیس پلیس فتای استان از شناسایی و دستگیری فردی که در فضای مجازی با انتشار اخبار کذب با موضوع اینترنت رایگان شبانه، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد، خبرداد. دنیای اسرار:سرهنگ ” سیدمصطفی مرتضوی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان داشت: در

خالی کردن حساب شهروندان با شگرد ارائه اینترنت رایگان

خالی کردن حساب شهروندان با شگرد ارائه اینترنت رایگان

خالی کردن حساب شهروندان با شگرد ارائه اینترنت رایگان رئیس پلیس فتا استان گفت: فردی که در فضای مجازی با انتشار اخبار کذب با موضوع ارائه اینترنت رایگان، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد، در عملیات کارشناسان این پلیس شناسایی و دستگیر شد. پایکاه خبری دنیای اسرار به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ