اینترنت رایگان شبانه شگرد کلاهبرداری اینترنتی از نوجوان اصفهانی

اینترنترایگان شبانه شگرد کلاهبرداری اینترنتی از نوجوان اصفهانی رئیس پلیس فتای استان از شناسایی و دستگیری فردی که در فضای مجازی با انتشار اخبار کذب با موضوع اینترنت رایگان شبانه، ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

خالی کردن حساب شهروندان با شگرد ارائه اینترنت رایگان

خالی کردن حساب شهروندان با شگرد ارائه اینترنت رایگان رئیس پلیس فتا استان گفت: فردی که در فضای مجازی با انتشار اخبار کذب با موضوع ارائه اینترنت رایگان، اقدام به ادامه خبر

منتشر شده در