صدور اخطار پلمب به ۱۲۳ واحد صنفی متخلف در اصفهان

صدور اخطار پلمب به ۱۲۳ واحد صنفی متخلف در اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار: صدور اخطار پلمب به ۱۲۳ واحد صنفی متخلف در اصفهان در جریان اجرای طرح بازدید و نظارت بر واحد های صنفی که توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان، برای ۱۲۳ واحد صنفی متخلف اخطاریه پلمب صادر شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ “محمد حسن اسماعیلی” در تشریح این خبر

۳۵ آرایشگاه متخلف در اصفهان پلمپ شدند

۳۵ آرایشگاه متخلف در اصفهان پلمپ شدند

پایگاه خبری دنیای اسرار   ۳۵ آرایشگاه متخلف در اصفهان پلمپ شدند با اجرای طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی آرایشگاه های مردانه و زنانه در شهر اصفهان، تعداد ۳۵ واحد صنفی متخلف توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان شناسایی و با دستور مقام قضائی پلمپ شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ