دسته بندی:

انس با قرآن و تاثیر آن باعث افزایش روحیه رشادت در پرسنل ارتش می شود

سرهنگ میهن دوست فرمانده توپخانه ۴۴ ارتش استان اصفهان با اشاره به اهمیت انس با قرآن و تأثیر آن افزود: اقتدار ارتش علاوه بر تجهیزات و مسئولیت پذیری، ایمان و ادامه خبر

منتشر شده در