دسته بندی:

اتوبوس دانشجویان در بوئین زهرا دچار حادثه شد

اتوبوس دانشجویان در بوئین زهرا دچار حادثه شد   اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرا روز یکشنبه به دلیل تصادف با یک دستگاه پراید از جاده خارج و ادامه خبر

منتشر شده در