دسته بندی:

نظارت ۷ اکیپ بر فعالیت سرویس مدارس+ جدول نرخ سرویس مدارس

منوچهری خبر داد: نظارت ۷ اکیپ بر فعالیت سرویس مدارس+ جدول نرخ سرویس مدارس مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: تعداد پنج اکیپ خودرویی و دو ادامه خبر

منتشر شده در