دسته بندی:

ریابکوف: اینستکس امکان تجارت ایران با کشورهای دیگر را فراهم می کند

ریابکوف: اینستکس امکان تجارت ایران با کشورهای دیگر را فراهم می کند   معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: ساز و کار مالی اروپا با ایران (اینستکس) امکان تجارت ادامه خبر

منتشر شده در