دسته بندی:

ضرورت توسعه تجاری ایران و سریلانکا جهت کاهش آثار سوء تحریم های غرب / سریلانکا، دروازه توسعه تجارت ایران با جنوب شرق آسیاست

در نشست رییس اتاق بازرگانی اصفهان با سفیر ایران در سریلانکا تاکید شد: ضرورت توسعه تجاری ایران و سریلانکا جهت کاهش آثار سوء تحریم های غرب / سریلانکا، دروازه توسعه ادامه خبر

منتشر شده در