دسته بندی:

نمی‌خواهم این حرف‌ها را زیر خاک ببرم

پایگاه خبری دنیای اسرار محلۀ بیدآباد برای شهروندان اصفهانی نام آشنایی است، با گذر از خیابان مسجد سید می‌توان به سمت خیابان آیت‌الله بیدآبادی رفت و درست مقابل خیابان طیب، ادامه خبر

منتشر شده در