دسته بندی:

بزرگ‌ترین سفره نذری در راستای گردشگری مذهبی اردبیل برپا می‌شود

معاون گردشگری استان اردبیل؛ بزرگ‌ترین سفره نذری در راستای گردشگری مذهبی اردبیل برپا می‌شود معاون گردشگری استان اردبیل از برپایی بزرگ‌ترین سفره نذری در پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی ادامه خبر

منتشر شده در