ایثار و از خودگذشتگی در امر خدمت رسانی پایدار  راه رسیدن به درجه سقایی است

ایثار و از خودگذشتگی در امر خدمت رسانی پایدار راه رسیدن به درجه سقایی است

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاباستان اصفهان در روز سقا اعلام کرد: ایثار و از خودگذشتگی در امرخدمت رسانی پایدار  راه رسیدن به درجه سقایی است به گزارش دنیای اسرار:ر روز جانباز که طی ابتکاری از سوی مدیرعامل شرکت آب  فاضلاب استان اصفهان  بنام روز سقاء نامگذاری شد از ۵۳ نفر از کارکنان صنعت آب و فاضلاب