سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد.

سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد.

سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد. مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان: نقشه راه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اجرایی کردن سند تحول بنیادین است.به گزارش دنیای اسرار:مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه رویکرد کنونی پلیس را فرهنگی و آموزشی دانست

عاملی: سند ۲۰۳۰ در مجموع مروج سبک زندگی غربی است

عاملی: سند ۲۰۳۰ در مجموع مروج سبک زندگی غربی است

عاملی: سند ۲۰۳۰ در مجموع مروج سبک زندگی غربی است دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند ۲۰۳۰ از ابعاد غیر قابل پذیرش تمدن غرب برای ماست. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازفارس، مراسم نکوداشت یکصدمین سال تربیت معلم در ایران و بزرگداشت هفته معلم با حضور سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی