نشست صمیمانه فرماندهان ورزمندگان هشت سال دفاع مقدس  بااصحاب رسانه به مناسبت روز سوم خرداد

نشست صمیمانه فرماندهان ورزمندگان هشت سال دفاع مقدس بااصحاب رسانه به مناسبت روز سوم خرداد

نشست صمیمانه فرماندهان ورزمندگان هشت سال دفاع مقدس بااصحاب رسانه به مناسبت روز سوم خرداد به گزارش دنیای اسرار:رضا صفری رئیس بسیج رسانه استان اصفهان در نشست صمیمی رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس با اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان بسیج رسانه در نظر دارد سلسله نشست‌هایی با رزمندگان و فرمانده‌های دفاع مقدس برگزار کند؛ با