ترویج مقررات ملی ساختمان گامی به سوی توسعه ساختمان های پایدار

ترویج مقررات ملی ساختمان گامی به سوی توسعه ساختمان های پایدار

 ترویج مقررات ملی ساختمان گامی به سوی توسعه ساختمان های پایدار صنعت ساختمان نیازمند افزایش سطح علمی و حرفه ای کلیه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی جهت حفظ و جلوگیری از هدررفت منابع ملی است پایگاه خبری دنیای اسرابه نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان ، جلسه