دسته بندی:

ترویج مقررات ملی ساختمان گامی به سوی توسعه ساختمان های پایدار

 ترویج مقررات ملی ساختمان گامی به سوی توسعه ساختمان های پایدار صنعت ساختمان نیازمند افزایش سطح علمی و حرفه ای کلیه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی جهت حفظ ادامه خبر

منتشر شده در