قاچاق سوخت تحت پوشش یک شرکت خانوادگی

قاچاق سوخت تحت پوشش یک شرکت خانوادگی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان: قاچاق سوخت تحت پوشش یک شرکت خانوادگی به گزارش دنیای اسرار:رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به شناسایی باند قاچاق سوخت در این استان که ۱۰۰ میلیون لیتر قاچاق کردند، گفت: تاکنون دست کم هشت نفر متهم اصلی این پرونده بازداشت شدند. محمدرضا حبیبی درنشست خبری بااصحاب رسانه  با اظهار