ماه جدید زمین کشف شد

ماه جدید زمین کشف شد

به گزارش دنیای اسراربه نقل ازفارس:ستاره شناسان به تازگی سیارکی را در آسمان ردیابی کردند و دریافتند که سه سال است این سیارک در حال چرخش به دور زمین است و می‌توان آن را ماه کوچک و جدید زمین دانست.  سازمان هوانوردی آمریکا سیارکی به نام «۲۰۲۰ CD۳» را در ۱۵ فوریه شناسایی کرده که

۱۸سیاره مشابه زمین کشف شد

۱۸سیاره مشابه زمین کشف شد

۱۸سیاره مشابه زمین کشف شد محققان با بررسی اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر ۱۸ سیاره مشابه زمین را در خارج از منظومه شمسی رصد کردند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازفارس، محققان با بررسی اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر ۱۸ سیاره مشابه زمین را در خارج از منظومه شمسی رصد کردند. محققان بخشی از داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر