اساس اقتدار نیروی انتظامی، قدرت مشروع است

اساس اقتدار نیروی انتظامی، قدرت مشروع است

پایگاه خبری دنیای اسرار   اساس اقتدار نیروی انتظامی، قدرت مشروع است  معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: اقتدار که تعریف آن قدرت مشروع است، در صحنه ایران اسلامی به وقوع پیوسته و قوای کشور از جمله قوه نظامی و نیروی انتظامی هر یک در محدوده وظایف خود باعث استمرار این اقتدار هستند. به گزارش