دسته بندی:

سازمان فاوا رتبه برتر سازمان های شهرداری اصفهان را کسب کرد

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان: سازمان فاوا رتبه برتر سازمان های شهرداریاصفهان را کسب کرد مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با اعلام این خبر گفت:  این سازمان ادامه خبر

منتشر شده در