شیوه نامه مدرسه محوری امسال ابلاغ می شود

شیوه نامه مدرسه محوری امسال ابلاغ می شود

وزیر آموزش و پرورش: شیوه نامه مدرسه محوری امسال ابلاغ می شود وزیر آموزش و پرورش، شفافیت عملکرد و سنجش کیفیت مدارس را از جمله برنامه های پیش روی این وزارتخانه برشمرد و گفت: برای دستیابی به این هدف شیوه نامه مدرسه محوری تا پایان سال جاری ابلاغ می شود. دنیای اسرار: سیدمحمد بطحایی روز