دسته بندی:

بخش خصوصی وتعاونی‌ها باید قانون را به سمت منافع مردم و در راستای اجرایی شدن پیش ببرند

رئیس فراکسیون تعاون و سخنگوی کمسیون اقتصادی در مجلس در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش: بخش خصوصی وتعاونی‌ها باید قانون را به سمت منافع مردم و ادامه خبر

منتشر شده در