سیرک امپراطور ۲ با حضور هنرمندان جدید و برنامه های جدید+تصویر

سیرک امپراطور ۲ با حضور هنرمندان جدید و برنامه های جدید+تصویر

پایگاه خبری دنیای اسرار سیرک امپراطور ۲ با حضور هنرمندان جدید و برنامه های جدید+تصویر به گزارش دنیای اسرار:بهداد سلطانیان بنیانگذار سیرک بدون حیوان کشور گفت: با توجه به درخواست بیش از حد شهروندان اصفهان تصمیم گرفتم که به احترام شهروندان عزیز گروه جدیدم را به اصفهان بیاورم و به خاطر شرایط بد اقتصادی و