برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد

برای سومین سال پیاپی اصفهان میزبان سیرک امپراطور ۳ شد اجرای سیرک بزرگ امپراطور با هنرنمایی هنرمندان سیرک بین المللی ستارگان با برنامه های جدید فوق العاده شاد و مهیج به گزارش دنیای اسرار:بهداد حمزه سلطانیان مدیریت سیرک امپراطور و بنیانگذار سیرک بدون حیوان کشور گفت که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و قدرت

درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور

درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور

درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار :استاد محمد حیدری بنیانگذار حرکت نمایشی مهیج سه اره برقی روشن در جهان به رحمت خدا رفتمحمد حیدری جوان ۳۰ ساله در اثر سانحه تصادف در جاده بهارستان اصفهان به دیار ابدی پیوست و در این سانحه تصادف هنرمند دیگری هم بود