دسته بندی:

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان برپا می شود

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان برپا می شود سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت اصفهان طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ آذرماه در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در پل ادامه خبر

منتشر شده در