ساختن شهر تاب آور با خواندن و نوشتن محقق می شود

ساختن شهر تاب آور با خواندن و نوشتن محقق می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار: ساختن شهر تاب آور با خواندن و نوشتن محقق می شود شهردار اصفهان گفت: امسال شعار جهانی برای روز شهرها،”شهرهای تاب آور و پایدار” است و ساخت چنین شهرهایی با خواندن و نوشتن محقق خواهد شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه