بروزرسانی ، طراحی و بهره‌برداری از سیستم علائم الکتریکی ایستگاه تشکیلاتی سیستان

بروزرسانی ، طراحی و بهره‌برداری از سیستم علائم الکتریکی ایستگاه تشکیلاتی سیستان

مدیرکل راه آهن اصفهان از بهره‌برداری سیستم جدید علائم الکتریکی ایستگاه تشکیلاتی سیستان در اداره کل راه‌آهن اصفهان خبر داد. بروزرسانی ، طراحی و بهره‌برداری از سیستم علائم الکتریکی ایستگاه تشکیلاتی سیستان به گزارش دنیای اسرار ، سید رضا سادات حسینی بابیان این مطلب گفت: با توجه به توسعه خطوط ایستگاه سیستان در راستای پروژه