دسته بندی:

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: اصفهان برای بارش‌های هفته آینده آمادگی دارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: اصفهان برای بارش‌های هفته آینده آمادگی دارد مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در جلسه روز گذشته ستاد مدیریت بحران، ابعاد سیلی که از ۵ ادامه خبر

منتشر شده در