توزیع عادلانه امکانات رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است

توزیع عادلانه امکانات رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است

توزیع عادلانه امکانات رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است شهردار اصفهان: امکانات رفاهی برای دسترسی تمام شهروندان در نقاط مختلف شهر نشان دهنده موفقیت و تلاش در راستای آسایش و آرامش شهروندان است.  دنیای اسرار: قدرت الله نوروزی در مراسم افتتاح پروژه های منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با اشاره به توزیع عادلانه امکانات رفاهی