درمان برخی بیماریها دربانوان باورزش

درمان برخی بیماریها دربانوان باورزش

درمان برخی بیماریها دربانوان باورزش  رئیس انجمن زنان و مامایی اصفهان گفت: بحث مطرح در سلامت بانوان، ورزش است که با انجام دادن آن برخی از بیماری‌های آنان درمان می‌شود که متاسفانه توجه خاصی به این مهم صورت نمی‌گیرد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:سید مهدی احمدی در نشست خبری به مناسبت هفته ملی سلامت