دسته بندی:

۵۲۲طرح مخابراتی اصفهان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

۵۲۲طرح مخابراتی اصفهان در دهه فجر به بهره برداری می رسد مسوول روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: ۵۲۲ طرح مخابراتی با صرف ۲۲۱ میلیارد ریال اعتبار در دهه ادامه خبر

منتشر شده در