دسته بندی:

افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود

معاون وزیر کار اعلام کرد: افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود معاون امور روابط کار وزیر کار گفت: افزایش حق مسکن در نشست دوشنبه شورای عالی کار، به عنوان ادامه خبر

منتشر شده در