برگزاری همایش خیرین حامی استعداد های درخشان در اصفهان

برگزاری همایش خیرین حامی استعداد های درخشان در اصفهان

برگزاری همایش خیرین حامی استعداد های درخشان در اصفهان به گزارش دنیای اسرار:در همایشی که در محل تالار همایش های نیروگاه برق با حضور سیستانی فرماندار اصفهان، علیرضا نصر رئیس شورای شهر قاسمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار و۵۰۰نفر از خیرین و مسئولین استان برگزار شد از خیرین فعال در این عرصه تجلیل به عمل